≡ Menu

Privacy Policy

Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management dragen zorg voor de privacy van hun cliënten en de bezoekers van hun website, in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 december 1992 en zijn uitvoerende besluiten. Het volgende privacybeleid van de Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management World Wide Website (de ‘website’) bevindt zich in feite op http://www.deltalloyd.be
1. Welke gegevens verzamelt Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management en waarvoor?
2. Wie is in het bezit van uw persoonlijke gegevens?
3. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
4. Cookies?

1. Welke gegevens verzamelt Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management en waarvoor?
Wanneer u de website bezoekt, registreert onze webserver uw IP-adres en/of domeinnaam. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en worden onderzocht om de relevantie van het materiaal op de website voortdurend te verbeteren. U kunt op onze website surfen zonder enige persoonlijke gegevens in te geven en zodoende anoniem blijven tijdens uw bezoek.
Voor specifieke onderdelen van de website dient u een naam, adres, e-mailadres, voorkeuren en diverse soorten informatie in te geven. Deze informatie wordt bijgehouden voor de aanpassing van de site, zoekopdrachten, gepersonaliseerde informatie, het versturen van mailings, commerciële doeleinden, enzovoorts, en opgeslagen in onze gegevensbank.
In het kader van het Belgische privacybeleid van 8 december 1992 en zijn uitvoerende besluiten, en binnen de beperkingen van de voorwaarden die opgelegd worden door deze wet, hebt u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing acties.

2. Wie is in het bezit van uw persoonlijke gegevens?
Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management beschikken over uw persoonlijke gegevens.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens? 
Uw persoonlijke gegevens mogen ook gebruikt worden door Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management bij de verkoop en/of promotie van verschillende producten en diensten. Als u besluit om ons uw e-mailadres of postadres te communiceren, kunnen ook andere achtenswaardige bedrijven waarmee Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management samenwerken of die inhoud voor de website aanleveren, contact met u opnemen in dit verband.
Op grond van de Belgische privacywet van 8 december 1992 en zijn uitvoerende besluiten en binnen de beperkingen van de voorwaarden die opgelegd worden door deze wet, hebt u het recht (zonder dat dit enige kosten met zich meebrengt) om ons ervan op de hoogte te stellen als u niet benaderd wenst te worden door Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management of door een dergelijke onderneming. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens niet gebruikt voor deze doeleinden.
Op grond van de Belgische privacywet van 8 december 1992 en zijn uitvoerende besluiten en binnen de beperkingen van de voorwaarden die opgelegd worden door deze wet, hebt u het recht de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uzelf op te vragen en onjuiste gegevens te verbeteren, als u dit wenst.
Op grond van de Belgische privacywet van 8 december 1992 en zijn uitvoerende besluiten en binnen de beperkingen van de voorwaarden die opgelegd worden door deze wet, kunt u uitgebreidere informatie verkrijgen uit het Belgische Openbaar Register dat beheerd wordt door de Belgische Commissie voor de Bescherming van Privacy.

4. Cookies?
Bij het bezoeken van onze website kunt u ook “cookies” ontvangen. Cookies worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren om de site te personaliseren en aan te passen en om het surfen te vergemakkelijken. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat deze de cookies verwerpt. Als bepaalde cookies verworpen worden, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van deze website.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u uitdrukkelijk en onherroepelijk uw akkoord met en uw begrip van bovenstaand privacybeleid.