≡ Menu

Beleggen met kapitaalgarantie: Eternal Alpha

Mik op een hoger rendement en een voor 100% gewaarborgd kapitaal

Beleggingen op korte termijn en met een vaste rente brengen niet genoeg op. Dus als u over een kapitaal beschikt, spaargeld bijvoorbeeld, een erfenis of een pensioenkapitaal, dan wilt u dat misschien liever op middellange en lange termijn beleggen. Natuurlijk wilt u geen cent verliezen van het kapitaal dat u belegt. Delta Lloyd Life heeft daarvoor een oplossing op maat: Delta Lloyd Eternal Alpha.

Met Delta Lloyd Eternal Alpha belegt u in alle veiligheid
Delta Lloyd Eternal is een levensverzekering van het type ‘gewaarborgd rendement’ (Tak 21), waarbij u vrij geld kunt storten en opnemen (Universal Life).

‘Eternal Alpha’ is een formule met een basisrente van 0%. 
Het rendement zit hem in het winstaandeel. Resultaten uit het verleden hebben aangetoond dat deze formule op middellange en lange termijn een hoger rendement kan opleveren. 
In 2007 bedroeg het globale rendement 5,30% (*).

Hoeveel kunt u beleggen via Eternal Alpha?
Het minimum is vastgesteld op 2.500 EUR, maar u kunt natuurlijk veel meer storten. Bovendien kunt u op elk moment bijkomende stortingen doen.
De bedragen die u in het kader van Delta Lloyd Eternal stort, worden beheerd in afzonderlijke fondsen, die uitsluitend voor dit beleggingsproduct gereserveerd zijn en door de specialisten van Delta Lloyd beheerd worden. De beleggingsstrategie is gebaseerd op een combinatie van beleggingen met vaste rente en aandelen.

Bij de formule Eternal Alpha bedraagt het percentage aandelen 30% (asset-mix 30/70). Hier ziet u de geografische en sectorale spreiding per 31 juli 2008.
Wat zijn nu precies de voordelen voor u?
– Gezien het percentage aandelen is het risico op middellange en lange termijn zeer beperkt.  
- Uw kapitaal is absoluut veilig, ongeacht de evolutie van de financiële markten.  
- Hogere rendementsverwachtingen op middellange en lange termijn dan bij klassieke beleggingsformules.  
- Eerste storting: minimaal 2.500 EUR. Het staat u vrij op elk moment  bijkomende stortingen te doen van minimaal 500 EUR.  
- U kunt desgewenst een contract afsluiten dat bij overlijden 130% van de gestorte bedragen uitkeert.  
- Uiterst flexibel: een levensverzekeringscontract met een of twee verzekeringsnemers, een of twee verzekerden, een of twee begunstigden.  
- U profiteert van de betrouwbaarheid en de ervaring van de groep Delta Lloyd, die deel uitmaakt van Aviva Plc, een van de grootste financiële ondernemingen van Europa.
Consulteer hier de algemene voorwaarden, de financiële infofiches, het beheersreglement en het overzicht van de fondsen van DL Strategy.
(*) Dit rendement omvat de gewaarborgde brutorente + een winstaandeel. Het winstaandeel wordt toegekend onder voorbehoud van aanvaarding door de CBFA en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd Life. In het verleden behaald rendement is geen waarborg voor de toekomst.