≡ Menu

Beleggen met rendementsgarantie: Eternal

Investeren met rendementsgarantie

Investeren in alle veiligheid, met een gewaarborgd rendement
Uw spaargeld brengt niet genoeg op via een traditioneel spaarboekje; u beschikt over een pensioenkapitaal of een erfenis. Delta Lloyd Life heeft de ideale oplossing om uw kapitaal te laten renderen met een gewaarborgd rendement en zonder het minste risico.
Met Delta Lloyd Eternal belegt u in alle veiligheid
Delta Lloyd Eternal is een levensverzekering van het type ‘gewaarborgd rendement’ (Tak 21), waarbij u vrij geld kunt storten en opnemen (Universal Life).

‘Eternal’ is een formule met een basisrente van 2,60%.
Daarbovenop komt het jaarlijkse winstaandeel, dat varieert in functie van de bedrijfsresultaten en van de evolutie van de financiële markt. Het is de ideale formule als u wilt genieten van een gewaarborgde minimumrente, tijdens de volledige periode van uw belegging. 
In 2007 bedroeg het globale rendement 4,21% (*

Hoeveel kunt u beleggen via Eternal?
Het minimum is vastgelegd op ? 2.500, maar u kunt natuurlijk veel meer storten. Bovendien kunt u op elk moment bijkomende stortingen doen.
De bedragen die u in het kader van Delta Lloyd Eternal stort, worden beheerd in afzonderlijke fondsen. Deze fondsen zijn uitsluitend voor dit beleggingsproduct gereserveerd en worden door de specialisten van Delta Lloyd beheerd. De beleggingsstrategie is gebaseerd op een combinatie van beleggingen met vaste rente en aandelen.

Bij de formule ‘Eternal’ bedraagt het percentage aandelen 20% (asset-mix 20/80). Hier ziet u de geografische en sectorale spreiding per 31 juli 2008.
Wat zijn nu precies de voordelen voor u?

U laat uw kapitaal renderen, in alle veiligheid, met een gewaarborgde minimumrente. 
. Uw kapitaal is absoluut veilig, ongeacht de evolutie van de financiële markt. 
. Hogere rendementsverwachtingen op middellange en lange termijn dan bij klassieke beleggingsformules. 
. Eerste storting: minimum ? 2.500. Het staat u vrij op elk moment bijkomenden stortingen te doen van minimaal ? 500. 
. U kunt desgewenst een contract afsluiten dat bij overlijden 130% van de gestorte bedragen uitkeert. 
. Flexibiliteit troef: een levensverzekeringscontract met een of twee verzekeringsnemers, een of twee verzekerden, een of twee begunstigden. 
. U profiteert van de betrouwbaarheid en de ervaring van de groep Delta Lloyd, die deel uitmaakt van Aviva Plc, een van de grootste financiële ondernemingen van Europa.

Consulteer hier de algemene voorwaarden, de financiële infofiches, het beheersreglement en het overzicht van de fondsen van DL Strategy.

(*)  Dit rendement omvat de gewaarborgde brutorente + een winstaandeel. Het winstaandeel wordt toegekend onder voorbehoud van aanvaarding door de CBFA en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd Life. In het verleden behaald rendement is geen waarborg voor de toekomst.