≡ Menu

Combinatie risicovrij en -vol sparen: Sparen via Tak 21 en Tak 23

Van allebei het beste

Wilt u sparen met gewaarborgd rendement én kapitaal? En in alle veiligheid? Of bent u bereid bepaalde risico’s te nemen met het oog op een hoger rendement op lange termijn?

De gulden middenweg is wellicht de beste oplossing. Daarom biedt Delta Lloyd Life u van allebei het beste in de vorm van één enkel levensverzekeringscontract.

Enerzijds spaart u via een levensverzekering van het type ‘gewaarborgde rendement’ (tak 21). Anderzijds spaart u via een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak23).

Deze spaarcombinatie heeft tal van voordelen voor u:
– Op maat: u spreidt uw spaartegoed over de producten van Tak 21 en Tak 23, op basis van uw beleggersprofiel en uw beleggingshorizon.  
- Veilig en dynamisch: voor een deel van uw spaartegoed verzekert u zich van een aantrekkelijk gewaarborgd rendement. Voor het andere deel mikt u op een hoger rendement op lange termijn via fondsen die op een meer actieve en dynamische manier beheerd worden.  
- In uw eigen tempo: u spaart op een zeer gediversifieerde manier, al vanaf 40 EUR per maand. 
- De flexibiliteit van een levensverzekerings- contract: terwijl u spaart profiteert u van de voordelen van een instrument voor vermogens- en/of successieplanning (contract met een of twee verzekeringsnemers, een of twee verzekerden, een of twee begunstigden).

Rendabele spaarproducten van Tak 21 en Tak 23
Dankzij uw verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy kunt u uw spaartegoed spreiden over producten van Tak 21(gewaarborgd rendement) en Tak 23 (beleggingsfondsen).

De producten van Tak 21
Via uw levensverzekeringscontract kunt u beleggen in producten met een gewaarborgd kapitaal:
– “Eternal Alpha” is een fonds dat u een gewaarborgd kapitaal biedt en, naargelang van het winstaandeel, een variabel jaarlijks rendement heeft. In 2007 bedroeg het globale rendement 5,30%. *  
- Het andere fonds, “Eternal”, garandeert u een basisrente van 2,60%, waarnaast u nog een jaarlijks variabel winstaandeel ontvangt. In 2007 bedroeg het globale rendement 4,21%. *  
- U kunt ook beleggen in een combinatie van beide fondsen, dus “Eternal Alpha” en “Eternal” samen.

De producten van Tak 23
Via uw levensverzekeringscontract kunt u in diverse fondsen sparen.

Vier opties naar keuze
Om uw belegging veilig te stellen of meer dynamiek te geven kunt u een van de volgende opties kiezen: 
-   dynamisering van de winstdeelname; 
-   beveiliging van de meerwaarde; 
-   automatische herbalancering om te zorgen dat uw belegging altijd aan uw aanvankelijke profiel beantwoordt; 
-   regelmatige overdracht van een deel van uw beveiligde belegging naar fondsen die op hoger rendement gericht zijn (“Drip Feed”).
Uw financieel adviseur van Delta Lloyd Life helpt u graag met het kiezen van de optie die het beste aan uw doelstellingen beantwoordt.

Beleggen in fondsen, is dat niet riskant?
Indien u slechts voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, dan is daaraan inderdaad een financieel risico verbonden, dat afhankelijk is van de schommelingen op de beurs. Dit risico neemt af naarmate uw beleggingshorizon langer is en naargelang van de fondsen die u kiest op basis van uw beleggersprofiel.

Door regelmatig bijkomende stortingen te doen in het kader van uw verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy, spreidt u de belegging van uw geld in de tijd. U strijkt als het ware de marktschommelingen glad die op korte termijn de fondsen met een hoger risicoprofiel kunnen beïnvloeden.
Door te kiezen voor fondsen met een groter ‘verplicht’ aandeel kunt u de risico’s aanzienlijk verminderen en tegelijk uw kansen op een hoger rendement op lange termijn flink vergroten.

Sparen via het verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy van Tak 21 en Tak 23, een prima idee!
– U spreidt uw spaartegoed op een optimale manier over diverse producten. 
- Daardoor vergroot u uw kansen op een evenwichtig en aantrekkelijk rendement op lange termijn.  
- De spreiding van de fondsen is afgestemd op uw profiel en uw doelstellingen.  
- Grote flexibiliteit wat de stortingen betreft. Minimumstorting: 2.500 EUR. Vrije bijkomende stortingen vanaf minimaal 500 EUR.  
- Vier opties naar keuze om veiliger en dynamischer te sparen.  
- De risico’s door beursschommelingen zijn lager omdat het een belegging op lange termijn is. 
- U profiteert van de voordelen van een levensverzekering: geen beurstaks, geen roerende voorheffing, mogelijkheid om een dekking bij overlijden te nemen, enz.  
- Indien de verzekerde overlijdt, ontvangt de begunstigde de waarde van het opgebouwde spaartegoed. 
- U kunt gratis 2 maal per jaar uw belegging over diverse fondsen spreiden.  
- De notering van elk fonds kan dagelijks on line worden gevolgd. U vindt deze noteringen terug in onze rubriek Fondsen.
Consulteer hier de algemene voorwaarden, de financiële infofiches, het beheersreglement en het overzicht van de fondsen van DL Strategy.
(*) Het verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy van Tak 23 is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. In het verleden behaald rendement is geen waarborg voor de toekomst. Het reglement van het fondsenbeheer is op verzoek verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life NV.