≡ Menu

DL Strategy optie invaliditeit/ongeval

Bescherming op maat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden door ongeval

Om uw financiële bescherming en die van uw dierbaren te verzekeren moet u overal rekening mee houden. Ook met arbeidsongeschiktheid of overlijden door ongeval.  Voor de dekking van deze risico’s kunt u kiezen uit bijkomende waarborgen op maat. Delta Lloyd Strategy biedt u de mogelijkheid ze in uw contract op te nemen. U kunt ze dan regelmatig herzien, zodat ze altijd op uw behoeften zijn afgestemd.

U kunt kiezen uit de volgende bijkomende waarborgen:

Geïndexeerde rente bij arbeidsongeschiktheid 

Stel u wordt arbeidsongeschikt… Zult u dan al uw normale uitgaven kunnen betalen met de vergoeding die u van het ziekenfonds ontvangt? Voor verreweg de meeste mensen is het antwoord op die vraag… nee! De rente bij arbeidsongeschiktheid garandeert u een vast bijkomend inkomen naast de uitkering van het ziekenfonds. Daardoor kunt u uw levensstandaard gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid op peil houden. Ook kunt u het bedrag van uw rente vanaf het begin laten indexeren. 


Terugbetaling van premies bij arbeidsongeschiktheid

U kunt u er eveneens voor zorgen dat de premies van uw spaarplan van tak 21 of tak 23 bij arbeidsongeschiktheid gewoon doorbetaald worden. Zo weet u zeker dat u uw financiële doelstellingen in elk geval zult bereiken, wat er ook gebeurt. Dat geeft u de zekerheid die zo belangrijk is voor uw toekomst én die van uw dierbaren. 


Bijkomend kapitaal bij overlijden door ongeval

De bescherming van uw dierbaren is voor u het allerbelangrijkste. Maar u, bent u zelf  wel goed verzekerd indien u door een ongeval zou overlijden? U kunt bijvoorbeeld bepalen dat het verzekerd kapitaal wordt verdubbeld indien u ten gevolge van een ongeval zou overlijden. Bijvoorbeeld: 50.000 EUR bij overlijden door ongeval in plaats van 25.000 EUR bij overlijden door een natuurlijke oorzaak. Dat is een onmisbare optie, die u een grote gemoedsrust garandeert.
Al deze dekkingen zijn volledig modulair. In het kader van uw Delta Lloyd Strategy verzekeringsplan kunt u ze ook zonder problemen met elkaar combineren.

Consulteer hier de algemene voorwaarden, de financiële infofiches, het beheersreglement en het overzicht van de fondsen van DL Strategy.