≡ Menu

Risicovol beleggen: Investeren via Tak 23

Beleggingen in Tak 23

U beschikt over een kapitaal, spaargeld bijvoorbeeld, een erfenis of een pensioenkapitaal, dat u op middellange en lange termijn wilt beleggen. U bent daarvoor op zoek naar fondsen met een aantrekkelijk rendement. Tegelijkertijd wilt u bepaalde doelstellingen verwezenlijken ten aanzien van uw vermogens- en/of successieplanning.
In dat geval is het voorstel van Delta Lloyd in Tak 23 de ideale oplossing voor u.

Bij Delta Lloyd Life kunt u op basis van uw profiel en uw beleggingshorizon beleggen op lange termijn via een levensverzekeringscontract van Tak 23, dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen.
Beleggingen in Tak 23 bieden u drie essentiële troeven:
1.  Dynamisch: u belegt op een actieve, dynamische manier via fondsen die met de grootste zorg voor u zijn geselecteerd.
2.  Op maat: u kunt kiezen voor een geprofileerde benadering (Defensive, Growth, Full Equity, enz.), waardoor u zeker bent dat de spreiding van de fondsen overeenstemt met uw beleggersprofiel.
3.  De flexibiliteit van een levensverzekerings- contract: terwijl u belegt profiteert u van de voordelen van een instrument voor vermogens- en/of successieplanning (contract met een of twee verzekeringsnemers, een of twee verzekerden, een of twee begunstigden).
Is er een minimumbedrag voor de formule met Tak 23?
Ja. Het minimum is vastgesteld op 2.500 EUR, maar u kunt natuurlijk ook een groter bedrag ineens storten. Bovendien kunt u op elk moment bijkomende stortingen doen.

Sparen in Tak 23: de fondsen
Via uw verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy van Tak 23 hebt u toegang tot een groot aantal thematische, geografische of wereldwijde fondsen.

Vier opties naar keuze
Om uw belegging veilig te stellen of meer dynamiek te geven kunt u een van de volgende opties kiezen: 
-   dynamisering van de winstdeelname; 
-   beveiliging van de meerwaarde; 
-   automatische herbalancering om te zorgen dat uw belegging altijd aan uw aanvankelijke profiel beantwoordt; 
-   regelmatige overdracht van een deel van uw beveiligde belegging naar fondsen die op hoger rendement gericht zijn (“Drip Feed”).
Uw financieel adviseur van Delta Lloyd Life helpt u graag met het kiezen van de optie die het beste aan uw doelstellingen beantwoordt.

Beleggen in fondsen, is dat niet riskant?
Indien u slechts voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, dan is daaraan inderdaad een financieel risico verbonden, dat afhankelijk is van de schommelingen op de beurs. Dit risico neemt af naarmate uw beleggingshorizon langer is en naargelang van de fondsen die u kiest op basis van uw beleggersprofiel.

Door regelmatig bijkomende stortingen te doen in het kader van uw verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy, spreidt u de belegging van uw geld in de tijd. U strijkt als het ware de marktschommelingen glad die op korte termijn de fondsen met een hoger risicoprofiel kunnen beïnvloeden.
Door te kiezen voor fondsen met een groter ‘verplicht’ aandeel kunt u de risico’s aanzienlijk verminderen en tegelijk uw kansen op een hoger rendement op lange termijn flink vergroten.
Sparen via het verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy van Tak 23, een prima idee!

Door in deze fondsen te beleggen optimaliseert u uw kansen op een beter rendement op lange termijn.
– De spreiding van de fondsen is afgestemd op uw profiel en uw doelstellingen. 
- Grote flexibiliteit wat de stortingen betreft. Minimumstorting: 2.500 EUR. Vrije bijkomende stortingen vanaf minimaal 500 EUR. 
- Vier opties naar keuze om veiliger en dynamischer te sparen.  
- De risico’s door beursschommelingen zijn lager omdat het een belegging op lange termijn is.  
- U profiteert van de voordelen van een levensverzekering: geen beurstaks, geen roerende voorheffing, mogelijkheid om een dekking bij overlijden te nemen, enz.  
- Indien de verzekerde overlijdt, ontvangt de begunstigde de waarde van het opgebouwde spaartegoed.  
- U kunt gratis 2 maal per jaar uw belegging over diverse fondsen spreiden.  
- De notering van elk fonds kan dagelijks on line worden gevolgd. U vindt deze noteringen terug in onze rubriek Fondsen.
Consulteer hier de algemene voorwaarden, de financiële infofiches, het beheersreglement en het overzicht van de fondsen van DL Strategy.
(*) Het verzekeringsplan Delta Lloyd Strategy van Tak 23 is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. In het verleden behaald rendement is geen waarborg voor de toekomst. Het reglement van het fondsenbeheer is op verzoek verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life NV.