≡ Menu

Risicovrij sparen: Sparen via Tak 21

Veilig sparen en op uw eigen tempo

Bij Delta Lloyd Life kunt u in uw eigen tempo sparen op lange termijn via een levensverzekeringscontract met gewaarborgde rente (Tak 21) waarbij u vrij geld kunt storten en opnemen (Universal Life).

Deze spaarformule heeft 3 grote voordelen voor u:
. uiterst flexibel: een levensverzekeringscontract met een of twee verzekeringsnemers, een of twee verzekerden, een of twee begunstigden; 
. maximaal modulair: u spaart in uw eigen tempo, al vanaf 40 EUR per maand; 
. absoluut veilig: het geld dat u stort en de rente die het oplevert zijn voor de volle 100% gegarandeerd.

3 mogelijkheden om hiervan te profiteren:

1. Het ‘Eternal Alpha’ fonds met een gewaarborgd kapitaal
Het rendement zit hem in het winstaandeel. Resultaten uit het verleden hebben aangetoond dat deze formule op middellange en lange termijn een hoger rendement kan opleveren. 
In 2007 bedroeg het globale rendement 5,30% (*).

2. Het ‘Eternal’ fonds garandeert u een basisrente van 2,60%
Daarnaast ontvangt u elk jaar een winstaandeel, dat varieert naargelang van de resultaten van de onderneming en de evolutie van de financiële markten. Dit is de ideale formule indien u voor de hele duur van uw contract wilt profiteren van een gewaarborgde minimumrente . 
In 2007 bedroeg het globale rendement 4,21% (*).

3. De combinatie van de beide fondsen: Eternal Alpha en Eternal
Hiermee mikt u tegelijk op een hoger globaal rendement (zonder formele garantie) en een gewaarborgd minimumrendement. U verdeelt uw spaargeld dus in feite over twee fondsen en daardoor geeft u het op lange termijn meer dynamiek zonder dat u daarvoor risico’s moet nemen. Uw kapitaal is altijd voor 100% gewaarborgd terwijl uw rendement het gemiddelde van de beide fondsen bedraagt (in 2007 lag het tussen 4,21% en 5,30%).
De bedragen die u in het kader van een van de formules van Delta Lloyd Eternal stort, worden beheerd in afzonderlijke fondsen, die uitsluitend voor dit beleggingsproduct gereserveerd zijn en door de specialisten van Delta Lloyd beheerd worden. De beleggingsstrategie is gebaseerd op een combinatie van beleggingen met vaste rente en aandelen.
Bij de Eternal formule bedraagt het percentage aandelen 20% (asset-mix 20/80). Bij Eternal Alpha is dat 30% (asset-mix 30/70). Hier ziet u de geografische en sectorale spreiding per 31 juli 2008.

Wat zijn nu precies de voordelen voor u?
1. Uw kapitaal is absoluutveilig, ongeacht de evolutie van de financiële markten. 
2. Hogere rendementsverwachtingen op middellange en lange termijn dan bij klassieke beleggingsformules. 
3. Vrije stortingen, al vanaf 40 EUR per maand. 
4. U kunt desgewenst een contract afsluiten dat bij overlijden 130% van de gestorte bedragen uitkeert. 
5. U profiteert van de betrouwbaarheid en de ervaring van de groep Delta Lloyd, die deel uitmaakt van Aviva Plc, een van de grootste financiële ondernemingen van Europa.
Consulteer hier de algemene voorwaarden, de financiële infofiches, het beheersreglement en het overzicht van de fondsen van DL Strategy.
(*) Dit rendement omvat de gewaarborgde brutorente + een winstaandeel. Het winstaandeel wordt toegekend onder voorbehoud van aanvaarding door de CBFA en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd Life. In het verleden behaald rendement is geen waarborg voor de toekomst.