≡ Menu

Scala prilivege: Scala Free Pension

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen 

Uw pensioen lijkt misschien nog veraf, maar toch staat u er best nu al bij stil. Weet u dat een zelfstandige met een volledige loopbaan  maar 754,29 euro krijgt per maand? 
Scala Free Pension is het middel bij uitstek om een flink aanvullend pensioen op te bouwen bovenop dit magere wettelijke pensioen. Bent u zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan komt u alvast in aanmerking voor deze spaarvorm.
U betaalt minder sociale bijdragen 
De gestorte premies mag u van uw beroepsinkomsten aftrekken. Uw belastbaar inkomen daalt dus. Aangezien uw sociale bijdragen berekend worden op dit inkomen, betaalt u dus minder voor deze post: tot 19,65%. 

U betaalt minder belastingen: een fiscale winst tot 53,50% van uw premies 
De gestorte premies kunt u fiscaal volledig aftrekken als beroepskosten. Een grote troef, vooral omdat de aftrek gebeurt op de hoogste inkomensschijf: het gedeelte dat het zwaarst belast wordt. Zo recupereert u tot 53,50% van de gestorte premies.  

U kunt het VAPZ combineren met een groepsverzekering
De aftrekbaarheid van de stortingen voor het VAPZ is cumuleerbaar met de belastingvermindering van een groepsverzekering. Door deze combinatie optimaliseert u volledig uw fiscale ruimte. Belangrijke opmerking: respecteer wel de 80%-regel.  

U spaart in uw eigen ritme
De minimumpremie bedraagt 100 euro en kan tot 8,17% van uw beroepsinkomsten bedragen. De betalingen zijn vrij en er is geen periodiciteit vereist. 

U beschermt zich optimaal 
Naast het Vrij Aanvullend Pensioen hebt u een ruime keuze aan aanvullende dekkingen: 
- Premievrijstelling  
- Arbeidsongeschiktheid 
Interessant: de premies voor deze dekkingen zijn aftrekbaar als beroepskosten. 

U kunt rekenen op een aantrekkelijk rendement
Met het VAPZ rendeert uw spaargeld maximaal. Deze spaarformule garandeert u een interessant gewaarborgd rendement, verhoogd met de jaarlijkse belastingvrije winstdeelname. Trouwens, de beleggingspolitiek voor deze bonus bepaalt uzelf: 
- U kiest zelf de beleggingsvorm ( Tak 21 en/of Tak 23) van uw spaarreserve    
- U kunt op elk moment de samenstelling van uw portefeuille wijzigen. Zo volgt u optimaal de marktsituatie. 

U wordt nauwelijks belast op het eindkapitaal
Wanneer u het eindkapitaal ontvangt op pensioenleeftijd, wordt het VAPZ belast onder de vorm van een fictieve rente. Omdat het uitbetaalde kapitaal fictief gespreid wordt, is de belasting gunstig.
Lees hier de algemene voorwaarden en het beheersreglement van onze Scala producten.